Begeleidings- en ondersteuningsaanbod voor studenten met een ondersteuningsbehoefte


Passend onderwijs

Vangnet Het uitgangspunt bij de start van de opleiding is dat er een reëel perspectief is op het behalen van een diploma, uitgaande van de mogelijkheden van jou als student en niet van eventuele beperkingen. De regie over de opleiding en het behalen van het diploma liggen zo veel mogelijk bij jou. De ondersteunende en begeleidende activiteiten dienen als vangnet, daar waar dit binnen de mogelijkheden van de school past.

Contact Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden? De medewerkers van Passend Onderwijs zijn tijdens de open dag te bereiken. Boek een tijdsslot om met ze te videobellen.

Extra ondersteuning Naast de basis begeleiding door de studieloopbaanbegeleider bestaan er bij het HMC aanvullende begeleidingsmogelijkheden. Vanuit Passend Onderwijs kunnen studenten met een bijzonderheid extra ondersteuning krijgen in de vorm van een Basis+ of Extra Arrangement.

Ondersteuningsbehoefte Tijdens het intakeproces of de schoolloopbaan kan blijken dat een student niet voldoende heeft aan de basisbegeleiding en er meer specifieke ondersteuning nodig is om de kans op het behalen van een diploma te vergroten. In gesprek met de student wordt gekeken op welke manier extra ondersteuning Het HMC kent 2 vormen van specifieke ondersteuning:

Het Basis+ arrangement:

  • Wordt ingezet wanneer de student meer en/of individuele begeleiding nodig heeft bij schoolse vaardigheden zoals plannen en organiseren. Tevens monitort de SLB’er vorderingen, aanwezigheid en welzijn van de student en informeert het docententeam over de bijzonderheid van de student en diens ondersteuningsbehoeften.

Het Extra arrangement:

  • Wordt ingezet wanneer de student, naast de ondersteuning van de slb-er zoals beschreven in het basis+ arrangement, extra ondersteuning nodig heeft van een specialist die meer kennis van de problematiek van de student heeft;
  • Deze ondersteuning wordt aangeboden door een Begeleider Passend Onderwijs in samenwerking met de SLB'er/docent;
  • De afspraken m.b.t. deze ondersteuning worden vastgelegd in een ondersteuningsplan welke wordt toegevoegd aan de Onderwijsovereenkomst (OOK).

Overig aanbod; begeleiding en hulpverlening Naast bovengenoemde ondersteuning heeft het HMC nog een overig aanbod aan begeleiding en hulpverlening. Aangepaste examinering De examencommissie van het HMC kan voor een student met een bijzonderheid de wijze van examinering aanpassen. Denk aan extra tijd, spraakondersteuning etc.

Heb je vragen over onze opleidingen of open dag?

Chat met onze voorlichters. De chat is linksonder op de website te vinden.

Wil jij je aanmelden voor een opleiding bij het HMC?

Op deze pagina zie je direct hoe dat kan.

De school in het echt zien?

Kom langs voor een rondleiding!